watch sexy videos at nza-vids!
KIENPRO.COM
home| Game Online| Game Android| Game Hot
+ Lưu Ý Nên Tải Opera Mini hoặc Ucweb browser để lướt web nhanh hơn và tiết kiệm Kb hơn
Những Game Online (miễn phí)

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Cách ẩn file nhạy cảm

Cách 1: Thông thường, trong
Gallery của ĐT sẽ hiển thị
tất cả các file media (hình
ảnh, nhạc, phim...) có trong
bộ nhớ máy lẫn thẻ nhớ.
Nếu bạn cố tình giấu chúng
đi bằng cách di chuyển sang
thư mục khác, đổi tên hay
đổi phần mở rộng của file thì
Gallery vẫn sẽ nhận ra được
và hiển thị chúng. Nhưng
nếu bạn di chuyển các file
media cần giấu đó vào thư
mục C:\system (hoặc E:
\system) thì Gallery sẽ
không nhận ra được nữa,
và tất nhiên khi bạn vào
Gallery cũng sẽ không thấy
các file đó đâu. Lưu ý: là để
thấy được thư mục C:
\system (hoặc E:\system),
bạn cần một chương trình
quản lý tập tin/thư mục của
hãng khác như X-plore.
Cách 2: Dùng một trình quản
lý file tìm đến file cần dấu đi,
sau đó gán thuộc tính ẩn
(hidden) cho nó. Ví dụ đối
với trình quản lý file X-
plore: 1. Bạn tìm đến file cần
che dấu, nhấm phím số 6 để
mở bảng thuộc tính (File >
Attribute). 2. Đánh dấu chọn
mục Hidden rồi bấm Change
để xác nhận. Bạn sẽ thấy
tên file mờ đi cho biết file
đang trong trạng thái ẩn.
Sau khi ẩn, file ảnh sẽ
không xuất hiện trong
Gallery nữa. Để hiện lại file
ảnh, bạn làm tương tự như
trên nhưng bỏ đi thuộc tính
ẩn Hidden là được.
Cách 3: Giấu toàn bộ thư mục
ảnh Để giấu toàn bộ một thư
mục ảnh ví dụ như E:
\Images, bạn làm như sau: *
Mở X-plore và di chuyển
đến thư mục E:\Images. *
Đổi tên thư mục thành một
tên khác bất kỳ, ví dụ
“Images1”. * Sau đó tiếp tục
đổi tên thư mục “Images1”
thành “Images.” (bỏ số 1 và
thêm dấu chấm phía sau). *
Bây giờ thoát ra X-plore và
vào lại, bạn sẽ không thấy
bất cứ file nào trong thư mục
“Images.” nữa. Thư mục
“Images.” giờ đây trở thành
một thư mục rỗng, bạn có
thể thấy phía trước nó
không còn dấu cộng nữa. Và
Gallery của máy cũng sẽ
không hiển thị bất cứ tấm
ảnh nào từ thư mục này. Để
hiện lại toàn bộ các file trong
thư mục này, bạn chỉ việc
đổi tên thư mục lại bình
thường bằng cách bỏ dấu
chấm phía sau nó đi. Cách
này đặc biệt có thể áp dụng
với bất kỳ thư mục nào.

TOP Game Nóng 2013???

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng